Knut Olav Åmås
Artister 2018

knut olav amasKnut Olav Åmås er en norsk forfatter, filosof, redaktør og politiker. Han er dr. philos. med hovedfag i filosofi og har doktorgrad i medievitenskap fra Universitetet i Bergen. Knut Olav har hatt en rekke redaktørstillinger i Aftenposten. Han fikk Samlagets nynorsk-pris, Melsom-prisen, i 2005 for biografien om Olav H. Hauge og i 2007 ble han tildelt Den store journalistprisen. Han var statssekretær i Kulturdepartementet oktober 2013 til juni 2014. Høsten 2014 overtok han som direktør i stiftelsen Fritt Ord.

Share