Det Norske Jentekor
Artister 2018

Det norske jentekorDet Norske Jentekor med dirigent Anne Karin Sundal-Ask, er et kor med stolte tradisjoner og høyt kunstnerisk nivå. Sangerne er fra østlandsområdet og kommer inn etter opptaksprøver. Det Norske Jentekor er en selvstendig videreføring av NRKs jentekor, som ble etablert i 1947. Koret er en sterk institusjon i norsk kulturliv og har fostret en rekke store sangere, musikere og artister. Korets ambisjon er å være en korskole som utvikler jentene til å bli selvstendige musikere og kunstnere, og å skape et sterkt musikkuttrykk som berører så vel publikum som sangerne selv.

Share